Mesterverk Et ansikt

Av håp

Av fortvilelse

Av frykt

Av skam

Av lengsel

Av glede


Jeg ser ditt ansikt

Den nakne sannhet

Hver eneste dag


Jeg ser dine tårer

Dine smil

Din misnøye

Ditt blikk


Jeg elsker 

Å studere deg

Mitt skaperverk

Mitt mesterverk


Som en mor elsker

Å iaktta sitt nyfødte barn


Jeg SER deg

Jeg ELSKER deg

Akkurat slik som du er

Her og nå


Jeg ønsker 

Å VÆRE her

For DEG“For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago.”

‭‭Ephesians‬ ‭2:10‬ ‭NLT“Herre, du ransaker meg og du vet – du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. (....)

For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.”

‭‭Salmene‬ ‭139:1-5, 13-16‬ ‭N11BM‬‬“Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne.”

‭‭Jesaja‬ ‭49:15-16‬ ‭N78BM‬‬‬