Lytt til visdommen

Du har fått to ører

For at du skal lytte mer 

Enn snakke 

La mine ord fylle dine ører

Og ditt hjerte


Vent med alle dine forespørsler

Jeg vet jo om dem allerede 


Sett deg ned 

Ved mine føtter

Hør hva jeg har for deg


Lytt til visdommen

Som strømmer fra Min trone

I stedet for den siste analysen 

Den nyeste grafen


Har ikke jeg mer overblikk

Enn alle verdens forskere?


Finn den stille stemmen

Gjenklangen i ditt indre

En kilde som aldri tar slutt

En elv som konstant renner


Drikk av mine ord

Slukk tørsten hos meg

Jeg vil gi deg

Det levende vannet“Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham {{i huset sitt.}} Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.”

‭‭Lukas‬ ‭10:38-39‬ ‭N11BM‬‬


“Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»”

‭‭Johannes‬ ‭4:13-14‬ ‭N11BM‬‬


“Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.”

‭‭Johannes' åpenbaring‬ ‭22:1‬ ‭N11BM‬‬