Fornybar energi


Min Ånd svevet over vannene og skapte nytt liv - myldrende liv av planter, dyr og mennesker. Min Ånd blåste liv i hver eneste skapning, og jeg så at det var godt.
Jeg blåser også liv i deg - her og nå. En pust som forvandler, vekker opp og skaper igjen og igjen.
La min fred få fylle deg igjen og igjen. La meg blåse liv i alt som er vissent og dødt, så det begynner å spire og gro igjen.
Du er som en vindmølle, som trenger vind for å fungere. Igjen og igjen, la meg fylle på. Du trenger å ta imot hver eneste dag, være i mitt nærvær - ta til deg av mitt Ord. Legg vekk alt ditt strev, alle dine bekymringer og alle dine planer. Bare være og ta imot.
Du er også skapt for å gi det videre, som vindmøller omformer energien og gir den videre. Du er skapt til å bringe lys der det er mørkt, håp der det er håpløshet, kjærlighet der det er hat og likegyldighet. La ikke kraftstasjonen din gå ut av drift, det er bruk for den!
Men først og fremst har du bruk for meg. Jeg er din evige energikilde!"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket."
‭‭1. Mosebok‬ ‭1:1-4‬ ‭‬‬"Ånden fra Gud har laget meg, den veldiges pust gir meg liv."
Job, 33:4


"Oh! May the God of green hope fill you up with joy, fill you up with peace, so that your believing lives, filled with the life-giving energy of the Holy Spirit, will brim over with hope!"
‭‭Romans‬ ‭15:7-13‬ ‭MSG‬‬