Unik utrustning


Nådegavene er limet til kirken. For det var ingen som var ment å fikse oppdraget alene. Dere trenger hverandre! Alle brikkene i et puslespill er forskjellige. Hver eneste brikke har en plassering. Prøver du presse brikken et sted den ikke hører hjemme, kan den bli ødelagt eller ødelegge brikkene rundt. Nei, hver eneste brikke må legges på sin rette plass. Mangler det brikker, blir det ikke et helt bilde av puslespillet. Og det er veldig lett å se at det mangler noe. På samme måte har jeg skapt hver enkel unik, med en unik utrustning. Men ingen kan operere på egen hånd. Hva er nytten av en puslespillbrikke når en ikke har resten av puslespillet? Hver enkelt passer inn en spesiell plass på mitt legeme, hver enkelt hører sammen med personer rundt. Noen puslespillbrikker kan likne hverandre i utforming, men de er likevel ikke helt like. På samme måte kan flere ha samme nådegave, men det kan likevel se forskjellig ut.

Jeg har skapt deg med unike gaver og talenter. Du hører til en plass. Be meg om hjelp til å finne din plass, og gi ikke opp. La oss oppdage sammen!


“Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.”
‭‭Efeserne‬ ‭4:16‬ ‭N11BM‬

“Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.”
‭‭1. Peter‬ ‭4:10‬ ‭N11BM‬‬

“For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den.
Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp.”
‭‭1. Korinter‬ ‭12:14-15, 18-20‬ ‭N11BM‬‬