Om himmel og jord forgårJeg er den samme Gud
Jeg rokkes ikke
Av alt som skjer på jorden
Jeg er klippen
Jeg er ankeret 
Som du kan gripe tak i

Dette holder
Gjennom alle stormer
Både stormer i ditt hjerte 
Og stormer rundt deg

Mitt Ord er evig
Det står fast
Min hånd 
Er alltid rekt ut

Du er invitert 
Til å gripe fast
Kjenne at du blir båret
Gjennom alt

La deg ikke rokke!
Fest blikket på meg
La det ikke vike

Ingenting kan skille deg
Fra min kjærlighet

Om himmel og jord forgår
Er jeg HER

Hvil i mitt kjærlige blikk


‬‬“Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del.”
‭‭Salmene‬ ‭73:26

“Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.”
‭‭Matteus‬ ‭24:35‬ ‭


“For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”
‭‭Romerne‬ ‭8:38-39‬