Feedback

Kjære leser
I april er det faktisk 10 år siden bloggen «Fra Guds hjerte» startet opp. I den anledning ønsker jeg å samle inn noen tilbakemeldinger/ vitnesbyrd, som en feiring/ markering av 10 års jubileet.
Jeg vil gjerne vite hva bloggen har betydd for deg som leser, sånn helt personlig. Det betyr mye for meg å få tilbakemelding, å vite om tekstene er til oppmuntring og inspirasjon.
Alle tilbakemeldingene vil bli publisert på en bloggpost i april, anonymt.

Send inn ditt bidrag innen 3.april på e-post til annecathrine.dale@lyse.net
På forhånd, tusen takk !

Vennlig hilsen
Anne Cathrine Dale
Bloggforfatter


Dear Reader
In April, it is actually 10 years since «Fra Guds hjerte» ( from the heart of God) started publishing. In connection to this, I want to collect some feedback/ testimonies, as a celebration of the 10 years anniversary. I would very much like to know what the blog has meant personally for you as a reader. It means a lot for me to get feedback, to know whether the the texts are encouraging and inspiring.
All feedback will be published anonymously in a blogpost in April.

Please send your contribution within April the 3rd on e-mail to annecathrine.dale@lyse.net
Thank you so much in advance !


Regards,
Anne Cathrine Dale,
Blog author