Stiller stormen
Jesus
Du som stilte stormen
På Gennesaretsjøen
Skulle ikke du kunne
Stille stormen
I mitt hjerte ?

Ja mitt barn
Meg er gitt all makt
I himmel og  på jorden

Du kan hvile 
Når det stormer rundt deg
Slik jeg sov i båten 
Sammen med disiplene
Midt i stormen

Du kan også bringe fred
Og roe stormer rundt deg
Når ditt hjerte 
Får fylles av min 
Overnaturlige fred

Du som gav ditt liv på korset
Gir meg liv her og nå
Naglene i dine hender
Gav lidelse og død til deg
Men et nytt liv til meg

Mitt barn
Ta imot nåden
Mitt liv er ditt liv nå
Ditt gamle liv
Korsfestet med mitt
Du er ny og fri

Strømmer av nåde
Inn i ditt liv
Og gjennom deg
Du er velsignet 
For å velsigne
Elsket for å elske
Satt fri 
For å sette i frihet 


“Samme dag, da det ble kveld, sa han til dem: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: «Stille! Vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille.”
‭‭Markus‬ ‭4:35-39‬ ‭N11BM‬‬