Metamorfose

Click here for English translation

Mitt barn, visste du at jeg har mange navn ? Et av mine navn er «Skaperen av nye ting». Uansett hvordan livet ditt har vært fram til nå, kan jeg skape noe nytt av det. Jeg kan forme deg på ny, slik som leiren i pottemakerens hånd. Jeg kan bygge deg opp igjen, bruke alle dine ødelagte deler, og skape noe helt nytt. Når larven lager seg en kokong, er det for en livsforvandlende prosess - metamorfose. En total forvandling finner sted. Jeg tar deg inn i min beskyttende kokong og bygger deg opp igjen, steg for steg. Resultatet er utrolig. Har du lagt merke til alle fargene sommerfugler har? Og så fascinerende og tiltrekkende. Når du får komme inn i min fred, inn i min Farskjærlighet, dynkes i mitt nærvær, så skjer det en forvandling som er umulig for deg å forutse. Så fascinerende og fantastisk. Du får ikle deg mer av min herlighet, mer av min kraft, mer av min visdom, mer av min godhet.
Velkommen inn i min kokong!Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen.
‭‭Jesaja‬ ‭43:18-19‬ ‭N78BM‬

“Stå opp og gå ned til pottemakerens hus! Der skal jeg la deg få høre mine ord.” Så gikk jeg ned til pottemakeren, som arbeidet ved dreieskiven. Når det karet han holdt på med, ble mislykket – slikt hender med leiren i pottemakerens hånd – så gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik som han ville ha det.”
‭‭Jeremia‬ ‭18:2-4‬ ‭N78BM‬‬