Innlegg

Å elske - ikke først og fremst en følelse

Min utstrakte hånd

Fullkommenhet er en gave

Å være elsket - først og fremst