Innlegg

Jeg ser deg!

Som en baby i en møkkete stall

Den suksess du trakter etter