Innlegg

Jeg ser deg!

Som en baby i en møkkete stall

Den suksess du trakter etter

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere...

Mitt ord

Drømmer

Du er viktig for meg

Fra dypet av mitt hjerte

I dag er dagen

Royalty

Jeg er den første og den siste

Som en konge

En ny tid

Med evig kjærlighet

Jesus Culture - Come Away

Et kjærlighetsbrev til deg

Dance with me!